strona g?ówna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
OkablowanieStrukturalneSieci - internetowy system zapytań ofertowych
Aktualności
Przerwa urlopowa
2017-07-31

W dniach 1 - 9 sierpnia br. mamy przerw? urlopow?.

Za utrudnienia, serdecznie przepraszamy.

Administrator
17 wrze?nia 2014 - Bezpiecze?stwo firmowych sieci
2014-07-24

Konferencja skierowana jest do:

- osób odpowiedzialnych za polityk? bezpiecze?stwa w firmie
- osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpiecze?stwa w poszczególnych dzia?ach
- dyrektorów i managerów ds. bezpiecze?stwa teleinformatycznego
-...   [czytaj więcej]

Admin
11-12 wrzesie? 2014 - Spotkanie Projektantów Instalacji Niskopr?dowych
2014-07-23

Ide? Spotka? od 12 lat jest tworzenie komfortowych warunków do wymiany wiedzy, do?wiadcze? i kontaktów pomi?dzy producentami, dystrybutorami, a projektantami, ekspertami i mediami bran?owymi.

Podczas Spotka? prezentowana jest oferta kluczowych polski...   [czytaj więcej]

Admin
... wszystkie tematy ...
Sklep "OkablowanieStrukturalneSieci"
Witamy na stronach OkablowanieStrukturalneSieci.pl

Strona zosta?a stworzona na potrzeby przybli?enia tematu okablowania strukturalnego.
Zach?camy do zapoznania sie z zawarto?ci? ca?ej witryny, na której znajd? Pa?stwo informacje nt.:
- ogólne informacje o instalacjach strukturalnych,
- obowi?zuj?ce normy w sieciach,
- znaczenie prawid?owego projektu,
- przyk?adowe ceny us?ug instalacji okablowania strukturalnego.
CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj? 25-letni? gwarancj? producenta (szczegó?y)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
strona g?ówna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.