strona główna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
| projekt |

G┼éówne tematy:

1. Wst─Öp

2. Podstawa wykonania projektu

3. Zakres opracowania projektu

4. Struktura systemu okablowania strukturalnego

5. Zalecenia przy projektowaniu Punktu Dystrybucyjnego i Punktów Abonenckich (PEL)

6. Zalecenia przy projektowaniu okablowania poziomego i pionowego

7. Pomiary i certyfikacja okablowania strukturalnego

 

 

 

1. Wst─Öp

Projekt sieci komputerowej, teleinformatycznej, okablowania strukturalnego powinien wykonywa─ç projektant ze znajomo┼Ťci─ů teleinformatyki. Projektant musi uwzgl─Ödni─ç przepustowo┼Ťci kana┼éów transmisyjnych okablowania pionowego, czyli torów ┼é─ůcz─ůcych poszczególne ga┼é─Özie sieci.

 

2. Podstawa wykonania projektu

Podstaw─ů wykonania projektu okablowania strukturalnego jest norma PN-EN 50173, pomocne przy projekcie powinny by─ç równie┼╝ normy:
 PN-EN 50174 - instalacja okablowania,
EIA/TIA 568 - zestaw norm okablowania strukturalnego, telekomunikacyjnego, sieci komputerowych, specyfikacje parametrów transmisyjnych okablowania miedzianego i ┼Ťwiat┼éowodowego,
ISO/IEC 11801 - okablowanie dla pomieszczeń biurowych,
ISO/IEC 24702 - okablowanie dla budynków przemys┼éowych,
ISO/IEC 15018 - okablowanie dla budynków mieszkalnych.

Poza obowi─ůzuj─ůcymi normami, projektant musi kierowa─ç si─Ö równie┼╝ wymaganiami stawianymi przez inwestora.

Wa┼╝ne jest równie┼╝ zapoznanie si─Ö z dokumentacj─ů instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej.
(wi─Öcej o normach okablowania strukturalnego)

 

3. Zakres opracowania projektu

Zbieraj─ůc dane niezb─Ödne do wykonania projektu, nale┼╝y ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťli─ç zakres jaki obejmuje wykonywany projekt. Wa┼╝ne jest równie┼╝, aby wyszczególni─ç za┼éo┼╝enia i wymagania ustalone z inwestorem.

 

4. Struktura systemu okablowania strukturalnego

Podstawowym za┼éo┼╝eniem okablowania strukturalnego jest takie poprowadzenie sieci w budynku, aby z ka┼╝dego punktu telekomunikacyjnego by┼é dost─Öp poprzez tor transmisyjny do punktu dystrybucyjnego. Aby to osi─ůgn─ů─ç trzeba zaprojektowa─ç znacznie wi─Öksz─ů ilo┼Ť─ç torów ni┼╝ jest to wymagane. Projektuje si─Ö miesjca instalacji punktów abonenckich w równych odst─Öpach w pomieszczeniach budynku w których mo┼╝e zaistnie─ç potrzeba dost─Öpu do sieci teleinformatycznej.

W pomieszczeniach biurowych zak┼éada si─Ö jeden punkt abonencki (2xRJ45) na ka┼╝de 10 m2 powierzchni pomieszczenia. Taki system okablowania pozwala ustawi─ç stanowisko pracy w dowolnym miejscu i zapewni─ç jego pod┼é─ůczenie do sieci. Nadmiarowo┼Ť─ç ma szczególne znaczenie w instalacjach wykonanych w technologii gdzie pó┼║niejszy dost─Öp jest k┼éopotliwy i wi─ů┼╝e si─Ö z demonta┼╝em niektórych elementów wystroju wn─Ötrz. Wykonanie instalacji nadmiarowej, z czasem przynosi oszcz─Ödno┼Ťci.

Przy okablowaniu poziomym nale┼╝y pami─Öta─ç aby tor transmisyjny nie przekroczy┼é 100m. Odleg┼éo┼Ť─ç jest uzale┼╝niona od warunków w jakich prowadzone s─ů kable oraz od rodzaju kabla i w niektórych przypadkach mo┼╝e by─ç krótsza. mierz─ůc d┼éugo┼Ť─ç toru nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç po┼é─ůczenie od gniazd do urz─ůdze┼ä sieciowych. Je┼╝eli budynek jest wielokondygnacyjny, nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç istnienie kliku punktów dystrybucyjnych na ka┼╝dym z poziomów oraz po┼é─ůczenie ich ze sob─ů okablowaniem pionowym.

Elementy wchodz─ůce w sk┼éad struktury okablowania:

- okablowanie poziome,

- okablowanie pionowe,

- centralny punkt dystrybucyjny,

- punkty abonenckie

 

5. Zalecenia przy projektowaniu Punktu Dystrybucyjnego i Punktów Abonenckich (PEL)

Punktem dystrybucyjnym jest zazwyczaj szafa instalacyjna w której zamontowane s─ů panele krosowe. Szafa instalacyjna powinna by─ç tak umiejscowiona, aby zapewni─ç dost─Öp obs┼éugi serwisowej. PD umo┼╝liwia krosowanie tras poziomych wzajemnie, z pionowymi lub z urz─ůdzeniami aktywnymi, typu switch, router, komputer, serwer itp. Ka┼╝dy PD powinien by─ç tak zlokalizowany, aby d┼éugo┼Ťci kabli stanowi─ůcych okablowanie poziome nie przekracza┼éy 90m. Ca┼éy tor transmisyjnych - okablowanie poziome plus kable krosowe - nie mo┼╝e przekroczy─ç 100m. (dok┼éadne dane do zweryfikowania w odpowiednich normach dla instalowanej klasy okablowania oraz w specyfikacji u┼╝ytego kabla).

Panele krosowe z regu┼éy grupuje si─Ö w sekcje o podobnych funkcjach. Sekcje powinny by─ç wielko┼Ťci pojedynczego panelu lub wielokrotno┼Ťci. Nale┼╝y rozplanowa─ç sekcje tak, aby zminimalizowa─ç d┼éugo┼Ť─ç wyst─Öpuj─ůcych skrosowa┼ä.

Punkty abonenckie to innymi s┼éowy gniazda klienckie. W pomieszczeniach biurowych punkty abonenckie projektuje si─Ö jako Punkty Elektryczno-Logiczne (PEL), tzn. ┼é─ůcznie z gniazdami sieci elektrycznej oraz gniazdami sieci elektrycznej dedykowanej do zasilania urz─ůdze┼ä teleinformatycznych. Z regu┼éy dedykowane sieci elektryczne zasilane s─ů z centralnego zasilacza awaryjnego UPS. Mo┼╝liwo┼Ť─ç pod┼é─ůczenia centralnego UPS nale┼╝y przewidzie─ç podczas wykonywania projektu sieci zasilaj─ůcej. Pojedynczy PEL w pomieszczeniach biurowych projektuje si─Ö z minimum dwoma punktami abonenckimi. Ilo┼Ť─ç punktów abonenckich w PEL nale┼╝y dobrze obliczy─ç, poniewa┼╝ mo┼╝e by─ç wymagana wi─Öksza liczba, np. dla komputera, drukarki sieciowej, skanera sieciowego, telefonu VoIP lub analogowego itp.

 

6. Zalecenie przy projektowaniu okablowania poziomego i pionowego

W sk┼éad okablowania poziomego wchodz─ů wszystkie trasy ┼é─ůcz─ůce punkty abonenckie z punktem dystrybucyjnym. Przy projektowaniu trasy okablowania poziomego, nale┼╝y zwróci─ç uwag─Ö na "sztuk─Ö instalatorsk─ů" oraz wymagania wynikaj─ůce z obowi─ůzuj─ůcych norm i zalece┼ä producenta. Okablowanie powinno by─ç wykonane w sposób uporz─ůdkowany i estetyczny. Kable z punktu dystrybucyjnego nale┼╝y prowadzi─ç równolegle wzgl─Ödem siebie, w sposób uporz─ůdkowany. Kable na ┼╝adnym odcinku nie powinny by─ç ods┼éoni─Öte stwarzaj─ůc mo┼╝liwo┼Ť─ç przypadkowego uszkodzenia przez czynniki zewn─Ötrzne. W okablowaniu poziomym przewa┼╝nie wykorzystuje si─Ö skr─Ötk─Ö komputerow─ů 4-parow─ů FTP lub UTP w kategorii min 5e. Obecnie wi─Ökszo┼Ť─ç instalacji wykonuje si─Ö ju┼╝ z u┼╝yciem kabli kategorii 6. Nale┼╝y tak projektowa─ç okablowanie poziome, aby d┼éugo┼Ť─ç pojedynczego kabla nie przekracza┼éa 90m. W zaleceniach instalatorskich nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç nast─Öpuj─ůce zasady:

- kable nale┼╝y uk┼éada─ç prostopadle lub równolegle do korytarza lub ┼Ťcian pomieszcze┼ä,

- kable wchodz─ůce lub wychodz─ůce z wi─ůzki kabli pod k─ůtem 90st, powinny skr─Öca─ç ┼éagodnie,

- kable nie powinny by─ç napr─Ö┼╝one ani na skr─Ötach ani na ┼╝adnym odcinku trsy,

- kable ukaładane nad sufitem podwieszanym, należy układać w odpowiednich korytach kablowych, pod żadnym pozorem nie wolno mocować do konstrukcji sufitu,

- kable na ca┼éej d┼éugo┼Ťci trasy nie mog─ů by─ç zgniecone, ┼é─ůczone, naci─Öte lub z┼éamane (nale┼╝y przestrzega─ç max k─ůta zagi─Öcia kabla - z regu┼éy 8-krotno┼Ť─ç grubo┼Ťci kabla)

- kable na ┼╝adnym odcinku nie mog─ů by─ç przyklejane lub zabetonowane w posadzce lub ┼Ťcianie.

- trasy kabli przebiegaj─ůcych w posadzkach lub ┼Ťcianach nale┼╝y prowadzi─ç w rurkach instalacyjnych lub odpowiednich peszlach.

Przy ustalaniu trasy przebiegu kabla nale┼╝y zachowa─ç odpowiednie odleg┼éo┼Ťci od ┼║róde┼é zak┼éuce┼ä. Odleg┼éo┼Ťci te zawarte s─ů w odpowiednich normach i zale┼╝─ů od u┼╝ytego kabla.

D┼éugo┼Ťci rozszycia kabli w gnie┼║dzie i panelu krosowym okre┼Ťlone s─ů w odpowiednich normach dla u┼╝ytej kategorii oraz specyfikacji u┼╝ytego panelu/gniazda.

Okablowanie pionowe to trasy ┼é─ůcz─ůce ze sob─ů punkty dystrybucyjne. U┼╝yty no┼Ťnik jest zale┼╝ny od odleg┼éo┼Ťci tras oraz wymaganej przepustowo┼Ťci ┼é─ůcza. Z regu┼éy wykorzystuje si─Ö kable ┼Ťwiat┼éowodowe. Je┼╝eli trasa kabli przebiega pionowo powy┼╝ej dwóch pi─Öter, nie wolno stosowa─ç kabli ┼╝elowych, a u┼╝yte kable musz─ů by─ç mocowane tak aby ci─Ö┼╝ar wi─ůzki nie uszkodzi┼é kabli. Nale┼╝y przy tym pami─Öta─ç, ┼╝e kabli ┼Ťwiat┼éowodowych równie┼╝ nie wolno ┼éama─ç, zagniata─ç itp.

 

7. Pomiary i certyfikacja okablowania strukturalnego

Funkcjonowanie sieci g┼éównie zale┼╝y od jego no┼Ťnika, czyli okablowania. Ka┼╝de okablowanie sieci powinno podda─ç si─Ö odpowiednim pomiarów, z których wynika─ç b─Ödzie stan i mo┼╝liwo┼Ťci ka┼╝dej z tras okablowania. Takie pomiary nale┼╝y wykona─ç po zako┼äczeniu budowy sieci w celu okre┼Ťlenia jako┼Ťci wykonanej sieci oraz okresowo w sieciach istniej─ůcych aby wyeliminowa─ç ewentualne uszkodzenia tras. Pomiary nowo u┼éo┼╝onej sieci nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do dokumentacji, aby przy kolejnych pomiarach mo┼╝liwa by┼éa analiza w przypadku obni┼╝enia parametrów ┼é─ůcza. Ka┼╝da nowobudowana sie─ç powinna podlega─ç certyfikacji. Podstaw─ů certyfikacji jest spe┼énienie wymaga┼ä technicznych stawianych przez wybranego producenta elementów okablowania, oraz pozytywnie zako┼äczone pomiary parametrów wszystkich tras. Wi─Ökszo┼Ť─ç ceni─ůcych si─Ö producentów elementów okablowania, przy okazji certyfikacji sieci wystawia równie┼╝ gwarancj─Ö systemow─ů na okresy powy┼╝ej 10 lat. nale┼╝y przy tym pami─Öta─ç, ┼╝e owa gwarancja jest z regu┼éy gwarancj─ů na jako┼Ť i parametry ┼é─ůcza, a nie na poszczególne elementy okablowania. Warunki i okres takich gwarancji okre┼Ťlaj─ů producenci.

CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste┼Ťmy certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj─ů 25-letni─ů gwarancj─Ö producenta (szczeg├│┼éy)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po┼╝arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 Łódź
wol. łódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, kt├│r─ů przegl─ůdasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid┼éowego dzia┼éania oraz celach statystycznych. Je┼╝eli nie wyra┼╝asz na to zgody, wy┼éacz obs┼éug─Ö cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia┼éo┼Ť─ç, je┼╝eli strona przestanie prawid┼éowo funkcjonowa─ç).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog─ů by─ç ju┼╝ nieaktualne i nie nale┼╝y ich traktowa─ç jako udzielania rady i rekomendacji.
strona główna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.