strona g?ówna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
| Przyk?adowy cennik us?ug instalatorskich. |

Poni?sza tabela umo?liwia zapoznanie si? ze ?rednimi cenami us?ug instalatorskich. Cennik zosta? wykonany na podstawie cen kilku firm z ró?nych województw Polski. Firmy których cena si? sugerowali?my, to certyfikowane ekipy, a ceny zawieraj? wykonanie instalacji zgodnej z obowi?zuj?cymi normami. Celem naszego cennika jest przybli?enie Pa?stwu kosztu us?ug w zakresie instalacji sieci strukturalnych.

 

nazwa us?ugi koszt brutto
przepust przez ?cian? (<30cm) 20z?
przepust przez strop 50z?
u?o?enie rurki/listwy instalacyjnej 13z?/mb
monta? puszki natynkowej pod gniazda 6z?/szt
u?o?enie kabla UTP/FTP 2z?/mb
u?o?enie kabla ?wiat?owodowego 2,90z?/mb
u?o?enie kabla YDY 3x2,5mm2 1,6z?/mb
monta? gniazda RJ45 35z?/szt.
monta? gniazda 2xRJ45 50z?/szt.
monta? gniazda elektrycznego 25z?/szt
monta? kabla FTP/UTP w panelu krosowym 5z?/kabel.
monta? kabla F/STP w  7z?/kabel.
   
   
   
   
   
   
   
Pomiar toru transmisyjnego 15 z?/tor
CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj? 25-letni? gwarancj? producenta (szczegó?y)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
strona g?ówna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.