strona g?ówna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
OkablowanieStrukturalneSieci - internetowy system zapytań ofertowych
17 wrze?nia 2014 - Bezpiecze?stwo firmowych sieci
2014-07-24

Konferencja skierowana jest do:

- osób odpowiedzialnych za polityk? bezpiecze?stwa w firmie
- osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpiecze?stwa w poszczególnych dzia?ach
- dyrektorów i managerów ds. bezpiecze?stwa teleinformatycznego
- decydentów w sprawach wyboru i zakupu rozwi?za? z zakresu bezpiecze?stwa i infrastruktury sieciowej

G?ówne tematy konferencji: - Zarz?dzanie pasmem sieci QoS
- VPN – Wirtualne Sieci Prywatne
- Systemy wykrywania w?ama? (IDS) i zapobiegania w?amaniom (IPS) Firewall Appliance
- Firewalle sprz?towe, programowe
- Personal firewall
- Appliance – ochrona zintegrowana
- Audyt i polityka bezpiecze?stwa sieci
- Zarz?dzanie to?samo?ci? i kontrola dost?pu
- Bezpiecze?stwo punktów ko?cowych (Endpoint security)
- Narz?dzia do zarz?dzania sieci?
- Zabezpieczenia biometryczne
- Bezpiecze?stwo sieci bezprzewodowych
- Ochrona antywirusowa
- Ochrona przed spamem na serwerze i po stronie klienta
- Bezpiecze?stwo serwerów pocztowych
- Oprogramowanie typu spyware i adware
- Filtrowanie tre?ci, content security
- Problem spamu a dzia?alno?? marketingowa w Internecie

 

 

Formularz zg?oszeniowy na stronie: http://www.multitrain.pl

Admin
<<< poprzedninastępny >>>
CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj? 25-letni? gwarancj? producenta (szczegó?y)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
strona g?ówna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.